Kalamiehet ry
EtusivuTapahtumiaUutisiaJäsenasiatTyöpaikatValokuviaLinkitOta yhteyttä
Historia
Yhdistyksen säännöt
Hallitus
Stipendi
Yhdistys

 

Kalamiehet ry. on valtakunnallinen, yli 300 kalatalouden ammattilaisen muodostama yhteistyö- ja koulutusjärjestö.

Kalamiehet ry:n tarkoituksena on yhdistää kalatalousalan toimijat, järjestää koulutusta, seurata kalatalouden työmarkkinoita, toimia tiedotuskanavana sekä edistää Suomen kalatalouden kehitystä. Toiminta on vahvasti kansallista mutta kansainvälisiä sidoksia ylläpidetään ja luodaan jatkuvasti. 

Kalamiehet ry seuraa aktiivisesti kalatalouden muutoksia, antaa lausuntoja sekä on aloitteellinen kalatalouteen liittyvissä asioissa. Yhdistys tavoittaa kattavasti koko Suomen merkittävät kalatalousalan toimijat niin tuotannon, tutkimuksen kuin hallinnon alalla. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Kalamiehet ry:n toiminta on viime vuosina hiipunut melko vähäiseksi. Hallituksen ajamasta toimintastrategiasta sekä jäsenkyselyistä huolimatta yhdistys ei ole saanut toimintaan mukaan uusia jäseniä ja entisiä jäseniä on eronnut yhdistyksestä. KMRY ei ole enää riittävän houkutteleva ja yhdistys koetaan kentällä historiajäänteenä, jonka vaikutusvalta omalla toimialalla on riippumattomana järjestönä mitätön suhteessa muuhun nykyisin organisoituun kalatalousalan järjestö- ja harrastustoimintaan. Nykyisen hallituksen toimintamotivaatioon on myös vaikuttanut useamman hallituksen jäsenen pitkään jatkunut vetovastuu sekä aktiivisen jäsenistön vähyys.

Tämän vuoksi yhdistyksen toiminta sopeutetaan olemassa oleviin resursseihin, eikä jäsenmaksuja peritä toistaiseksi (alkaen vuodesta 2016). Yhdistyksen hallitus kuitenkin seuraa kalatalousalan tilannetta ja on valmis tarvittaessa reagoimaan tilanteen muuttuessa.

Yhdistys tiedottaa edelleen avoimista työpaikoista, tapahtumista ja koulutuksista sähköpostitse.
Yhdistyksen www-sivuja pidetään yllä ja sinne päivitetään kalatalousalan uutisia.
 


KALAMIEHET RY:n strategia vuosille 2014 - 2025

Tulevaisuustyöryhmän mietintö

 


 

Yhdistyksen säännöt

Vuosikertomus 2015Yhteystiedot:

Mari Virtanen, sihteeri: mari.virtanen(at)kalankasvatus.fi, 050 524 85 82

Etusivu
Yhdistys
Tapahtumia
Uutisia
Jäsenasiat
Työpaikat
Valokuvia
Linkit
Ota yhteyttä