Kalamiehet ry
EtusivuYhdistysTapahtumiaUutisiaTyöpaikatValokuviaLinkitOta yhteyttä
Liity jäseneksi
Jäsenasiat
Kalamiehet ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua henkilö, joka on saanut alalle soveltuvan koulutuksen ja toimii tai on toiminut kalatalouden tehtävissä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka on alan opiskelija.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä hakemuksesta henkilöt tai oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat yhdistyksen toiminnan kautta edistää maamme kalataloutta.

Kalamiehet ry:n toiminta on viime vuosina hiipunut melko vähäiseksi. Hallituksen ajamasta toimintastrategiasta sekä jäsenkyselyistä huolimatta yhdistys ei ole saanut toimintaan mukaan uusia jäseniä ja entisiä jäseniä on eronnut yhdistyksestä. KMRY ei ole enää riittävän houkutteleva ja yhdistys koetaan kentällä historiajäänteenä, jonka vaikutusvalta omalla toimialalla on riippumattomana järjestönä mitätön suhteessa muuhun nykyisin organisoituun kalatalousalan järjestö- ja harrastustoimintaan. Nykyisen hallituksen toimintamotivaatioon on myös vaikuttanut useamman hallituksen jäsenen pitkään jatkunut vetovastuu sekä aktiivisen jäsenistön vähyys.


Tämän vuoksi yhdistyksen toiminta sopeutetaan olemassa oleviin resursseihin, eikä jäsenmaksuja peritä toistaiseksi (alkaen vuodesta 2016). Yhdistyksen hallitus kuitenkin seuraa kalatalousalan tilannetta ja on valmis tarvittaessa reagoimaan tilanteen muuttuessa.

 


 
  
Etusivu
Yhdistys
Tapahtumia
Uutisia
Jäsenasiat
Työpaikat
Valokuvia
Linkit
Ota yhteyttä