Kalamiehet ry
EtusivuTapahtumiaUutisiaJäsenasiatTyöpaikatValokuviaLinkitOta yhteyttä
Yhdistyksen säännöt
Hallitus
Stipendi
Historia

Kalamiehet ry on kalatalouden ammattilaisten yhteistoimintajärjestö yli puolue- ja järjestörajojen. Yhdistyksen voidaan katsoa syntyneen 1937 kala-alan ammattilaisten koulutusmatkalla, joka suuntautui tuolloin Suomelle kuuluneeseen Petsamoon, kalastuslaivastomme silloiseen Jäämeren tukikohtaan.

Alkuvuosina yhdistyksen painopiste oli selvästi jäsenistön palkkaetujen ajamisessa. Jäsenistöön kuului etupäässä silloisten kalastajaliittojen ja maanviljelysseurojen neuvojia ja kalanviljelylaitosten mestareita.

Tittelit kalastusmestari ja kalatalousteknikko ovat olleet suuresti yhteydessä Kalamiehet ry:n toimintaan.

Kalastusmestareita koulutettiin ensin Evolla, sitten vähän aikaa Tarvaalassa ja pidempään Virolahdella. Suomen Kalastusyhdistys ry:n pyynnöstä Kalamiehet ry järjesti 1950 -luvulta 1980 – luvulle virallisen luontoista jatkokoulutusta. Kalatalousteknikko- tutkintoon kuului tuolloin määrätty määrä kurssipäiviä ja teknikkotyö. Myös muutamia ulkomaan opintomatkojakin tehtiin.

Sittemmin kalatalouskoulutus laajeni Valtion kalatalousoppilaitoksen sen aloittaessa toimintansa Paraisilla 1980. Kehitys johti siihen, että vanhamuotoinen kalatalousteknikkotutkinto väistyi uuden iktyonomikoulutuksen vakiinnuttaessa asemansa. Suomen koulutusrakenteen muuttuessa jälleen 1990-luvun lopulla Turun ammattikorkeakoulu aloitti kalatalousalan ammattikorkeakoulutuksen perustamalla Paraisille Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman, josta valmistuneiden tutkintonimike on iktyonomi(AMK).

Yliopistojen kalatalouden opetus on myös kehittynyt Kalamiehet ry:n vuosikymmeninä. Perinteisten eläintieteen ja biologian rinnalle on tullut jopa pääainetasoista kalataloustieteen opetusta.

Yhdistyksen historian aikana maan johtavat kala-alan opettajat, tutkijat ja hallintovirkamiehet ovat myös lukeutuneet jäsenistöömme. Kalamiehet ry:n jäsenmäärä on vakiintunut lähes 400 henkeen.

Yhdistyksen sääntöihin kirjattu tarkoitus kouluttaa jäseniämme, tiedottaa jäsenille kalataloudessa tapahtuvista muutoksista, sekä edistää kalatalouden yleistä kehitystä. Viime aikoina säännöllisten kurssien sijaan Kalamiehet ry on alkanut panostamaan yksittäisiin koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään teemoitta alaa koskettavia tärkeitä asioita.


Järjestössä nykyinen painopiste on muuttunut vapaehtoisen ammatillisen ja sivistävän koulutuksen suuntaan. Päämäärämme saavuttamiseksi järjestämme edelleen koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja.

Alkujaan järjestö oli varsin miesvaltainen, nimikin puhuu miehistä. Nykyään järjestössä lähes joka kymmenes jäsen on nainen. Jäsenaloitteen pohjalta käytiin keskustelua yhdistyksen nimen muuttamista sukupuolineutraalimpaan suuntaan. Jäsenkyselyn mukaan nimeä kuitenkin pidettiin perinteikkäänä ja sen todettiin viittaavan ammattinimikkeeseen, eikä sukupuoleen.

Yhdistyksen nimi on siis sama kuin Viipurissa keväällä 1938 hyväksytyissä säännöissä, mutta nähdään ja ymmärretään modernilla tavalla. Se siis vastaa jäseniemme yhdessä määrittelemiä 2000-luvun arvoja. 


Kalamiehet ry:n historiaa Suomen Kalankasvattajalehdessä 1982

 

 

Etusivu
Yhdistys
Tapahtumia
Uutisia
Jäsenasiat
Työpaikat
Valokuvia
Linkit
Ota yhteyttä